La Troupe Representantes
News
Fina Rius a la Beckett

Descripció d’un paisatge, una peça de Benet i Jornet “poc coneguda i injustament caiguda en l’oblit”, diu Casares. Es tracta d’una tragèdia que explora el compromís polític individual i col·lectiu.